אום דיווידג

שימוש המוצר
האומים נועדו לחבר בין תבניות, ע"י הברגתם בקצוות מוט ההברגה עד למגע מלא עם התבנית.
אומי הפרפר הינם אומים יצוקים עם הברגה פנימית התואמת למוט ההברגה המהיר, והם בעלי בסיס פלטה עגול או מרובע – מטרת הבסיס הינה חלוקת עומסים במגע עם התבנית.

דו"ח בדיקה של אום עגול 70 מ"מ

דו"ח בדיקה של אום עגול 80 מ"מ

דו"ח בדיקה של אום עגול 100 מ"מ

דו"ח בדיקה של אום מרובע 120 מ"מ