מדיניות פרטיות

אתר זה (להלן: "האתר") מופעל על ידי נוריאלי תעשיות בנייה (להלן: "נוריאלי").

אנו בנוריאלי שמים דגש על פרטיותך ולכן ברצוננו לוודא כי הנך מבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, כיצד אנו משתמשים בו ומהם אמצעי ההגנה בהם אנו נוקטים כדי להגן עליו.

השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשי האתר.


מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו ?

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי, מסירתם תלויה בהסמכתך וברצונך החופשי, אולם עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן הפרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על ידי נוריאלי.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לנוריאלי לשם השימוש במידע בהתאם למדיניות זו.

מה סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?

בעת שתשתמש באתר, עשויה נוריאלי לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית IP ADDRESS) ) השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, נוריאלי רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים ממך ואודותיך, על מנת להתאים אישית את חווית המשתמש שלך באתר זה : לספק לך הצעות (לרבות שיווקיות ופרסומיות) או לספק לך שירותים אחרים. בנוסף, אנו רשאים להשתמש במידע האישי הלא מזהה שאנו אוספים ממך ואודותיך למטרות שיווקיות וסטטיסטיות לצריכה בלעדיים של נוריאלי ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישים בכפוף למדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי נוריאלי תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) לצד השלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה.

באיזה מידע אנו משתפים ואת מי ?

למעט כמפורט לעיל, החברה לא תעביר לצדדי שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על ידה (ככל שפרטים ומידע זה מאפשרים זיהוי משתמש באופן אישי), ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין :

  • אם יינתן צו שיפוטי המורה לנוריאלי למסור את הפרטים האישיים או המידע אודותייך לצד השלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין נוריאלי.
  • אם נוריאלי תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותיו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קבצי Cookies

נוריאלי עשויה להשתמש באתר בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), לצורך שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

חלק מה-Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר , מהיכן הגיע אל האתר ועוד.

הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר.

במחשבך, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי Cookies אם אינך מעוניין בשתילת ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עלייך עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק Cookies לדעת, עם זאת, שנטרול ה-מהשירותים והתכונות באתר נוריאלי ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע נתון.

ביטול אישור איסוף מידע אישי

במידה ובעבר נתת לנו מידע אישי והנך מעוניין שאנו נסיר אותו, יש לשלוח בקשה במייל לכתובת Office1@nurielly.co.il ואנו נעשה מאמץ מסחרי סביר, על מנת למחוק את המידע האישי המזהה שברשותנו.

שינויים במדיניות האתר

נוריאלי רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנא בדוק באופן תדיר האם חלו שינויים במדיניות פרטיות זו. במידה ונעשו שינויים כלשהם, המדיניות המעודכנת תתפרסם באתר עם תאריך "עודכנה לאחרונה" מעודכן. אנו מפצירים בך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות מדיניות הפרטיות שלנו. המשך גלישה באתר תהיה כהסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת.

עודכן לאחרונה: אפריל 2021

כל הזכויות שמורות לחברת נוריאלי תעשיות בניה בע"מ, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם להפיץ וכדומה, אתר זה או חלק כלשהו מן המידע ו/או מן התמונות ו/או מן האיורים ו/או כל תוכן אחר המופיע ו/או נכלל באתר זה
עיצוב ובנייה קו אחר - אינטרנט ועיצוב גרפי