מעקות, עמודים ורשתות הגנה זמניים לקצה בניין, פירי מעליות, חדרי מדרגות ואתרי בנייה