ארגזי פסולת ואביזרים, מרפסות להנחת חומר ודודי בטון