קופסאות מתכת להמשך יציקת בטון / תעלות קוצים CBOX

שימוש המוצר
קופסאות להמשך יציקה מגיעות במגוון סוגים (כמפורט), הסוג השכיח והנפוץ הינו סוג 5.

את קופסאת המתכת מתקינים לפני היציקה, לקופסא שני חלקים:
חלק פנימי: החלק עם החישוקים שמעוגן בבטון בזמן היציקה.
חלק חיצוני: הקוצים המכופפים הנמצאים בתוך הקרטון, לאחר שמפרקים את הטפסנות ניתן ליישר את המוטות המוסתרים בקרטון להמשך יציקה.
לאחר יישור מוטות הזיון המכופפים בתוך הקופסא, יש לקחת בחשבון 80% מהחוזק המקורי של הפלדה.
* המוצר מיוצר עם מוטות ברזל לפי ת"י.