קוזלה לטייחים / בנאים

שימוש המוצר
פיגום לטייחים ופיגום לבנאים משמשים לביצוע עבודות פנים.
פיגומים אלו משמשים כבמת עבודה וכך מספקים את התנאים הטובים והבטיחותיים ביותר לטייחים/בנאים.