פ.ע.ג – פיגום על גלגלים

שימוש המוצר
פיגום נייד היינו פיגום מודולרי המשמש לתמיכת בני-אדם וציוד לצורך בנייה ושיפוץ. בשונה מפיגום טיח את הפיגום הנייד ניתן להעביר ממקום למקום באמצעות הגלגלים.
הפיגום מורכב מאלמנטים באורך של 1 מ' ועד 3.5 מ' – לפי דרישת הלקוח. כאשר, כל שני אלמנטים יוצרים קומה בגובה של 0.7 מ'.
העגלה בנויה משני אלמנטים נפרדים כשכל אלמנט מכיל 2 גלגלים עם מעצורים.

* על כל 1.5 מ' גובה יש לשים אלכסון.

פ.ע.ג קומפלט מגיע עם – אלכסונים, מעקות ומשטחי דריכה ממתכת עליהם מונחים משטחי עץ.

הוראות בטיחות – (ת"י 1139)
גובה עבודה מותר – יחס גובה/רוחב בסיס של הפיגום אינו יעלה על 3:1 (במקרה של פיגום מלבני יחס העבודה יהיה צלע קצרה כפול 3), יחס גדול מזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן למבנה ומיוצב באמצעות כבלים.

עשו
– הרכבת הפיגום תעשה ע"י מרכיב פיגומים מוסמך.
– העליה על הפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.
– התקינו את הפיגום הנייד בהתאם לדרישות התקנות והתקנים
– ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים – ללא בורות ו/או מכשולים
– הקפידו להתקין לכל פיגום נייד חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
– ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראים כאשר נמצאים אנשים על הפיגום
– לפני טיפוס על הפיגום – נעלו את בלמי הגלגלים/הגלגליות
– לפני הזזה של הפיגום – אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם והורידו את כל העובדים מהפיגום.
– הזזת הפיגום תתבצע ע"י אחיזתו בחלקו התחתון
– התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות שלו.

אל תעשו
– אל תסיעו פיגום שאיננו מיועד לנוע בצורה כזאת
– אל תנסו להזיז פיגום נייד ממקומו ללא עזרה
– אין להזיז פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם
– בזמן הזזת הפיגום יש לשים לב למכשולים עיליים, שיפועים ופילוסים
– אין להשתמש באמצעים ממוכנים להזזת הפיגומים
– אין להשעין סולמות גישה על פיגומים ניידים