פיגום קונזולי – פיגום תלוי

שימוש המוצר
קונזלה דגם A/D משמשים כפיגום התלוי בחלק החיצוני של המבנה ע"מ לבצע עבודות טפסנות בחזית הבניין ללא צורך בפיגום העומד על הקרקע.