מרפסות להנחת/קבלת חומר

שימוש המוצר
מרפסות לקבלת חומר/הנחת חומר נועדו לאפשר ולהקל על הכנסת החומר הרצוי לתוך הבניין דרך המרפסות הקיימות.

בטיחות
על הקבלן להבטיח תמיכות נוספות למרפסת לפני העמסתה.
– הרכבת המרפסת מחייבת אישור קונסטרוקטור ופיקוח של מנהל עבודה באתר.
– המרפסת מגיעה עם 4 רגלי תמיכה לתקרה אשר מחוברים למרפסת באופן קבוע.