מעקות בטיחות לקצה מרפסת עבור קרשים

שימוש המוצר
מעקות הבטיחות נועדו לאבטח ולהגן על הפועל בזמן עבודתו בבניין.

בחברתנו מגוון של מעקות המשמשים לכמה אופנים: מעקה בטיחות למרפסת, למדרגות , לתקרה ולקורה.