מגדלי אקרו

שימוש המוצר
מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס (משקל) גבוה או בשטח רחב.

המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.
בקוטר של "1.5 צול (כ-50 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ
בקוטר של "2 צול (כ-60 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות
בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.

עומס מותר
מגדל "1.5 – 13 טון למגדל בגובה 6 מ'
מגדל "2 – 18 טון למגדל בגובה 6 מ'

הוראות בטיחות
תשתית – העמדת המגדלים תעשה על גבי משטח מהודק ומיושר שעליו יונחו לוחות עץ, כאשר הקרקע אינה בטון יש להתייעץ עם יועץ קרקע.
העמדת המגדלים וקשירות יתבצעו לפי תכנון מהנדס.
הרכבת מגדלי האקרו יתבצעו ע"י ובהנחיית מנהל עבודה וקונסטרוקטור בשטח.
בורג עליון ותחתון – אין להוציא יותר מ-40 ס"מ.

A – מרחק בין הפינים
B – רוחב המגדל/מפתח
C – מרחק בין החורים