חישוקים לעמודים

שימוש המוצר
השימוש בחישוקים הוא לעמודי בטון, החישוק למעשה תופס את קרשי העץ המשמשים כתבנית ליציקת העמוד. החישוקים נסגרים ע"י קלינים. על מנת לחשב לאיזה עמוד מתאים כל חישוק יש להוריד 25 ס"מ מכל פרמטר וזה נותן את רוחב העמוד.