אינסרטים להארכת מוטות ברזל – NBAR

האינסרטים משמשים להארכת מוטות ברזל והמשך של חיבור ברזל הקיים בבטון. החיבור מתבצע באמצעות מחברים (אינסרטים) זכר ונקבה עם הברגה מקבילה ה"לחוצים" על גבי מוט ברזל מצולע.

המחברים – זכר ונקבה, מוברגים זה לתוך זה ובכך ממשיכים את היציקה.